Direct naar paginainhoud

Prognose ontwikkeling bevolking

De bevolkingsprognose van Almere wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van demografische trends, zoals geboorte, sterfte en migratie, en de verwachte woningbouw.  In 2018 is Almere flink gegroeid, met ongeveer 3.900 inwoners. Dit is vooral te danken aan een toename van de woningvoorraad met 1.850 woningen, het hoogste aantal sinds 2003. En er zijn nog veel nieuwe woningen in aanbouw. De komende paar jaar verwachten we dat er ruim 2.000 woningen per jaar bijkomen, en daarmee ook veel nieuwe Almeerders. Voor de lange termijn is rekening gehouden met de ontwikkeling van Almere Pampus en Oosterwold fase 2 (grondgebied Zeewolde).

De bevolkingsprognose wordt door veel partijen gebruikt, binnen en buiten de gemeente. Bijvoorbeeld bij het plannen van voorzieningen.

In onderstaande tabellen wordt een aantal gegevens weergegeven op het niveau van de stad, de kernen en de wijken. Ook worden uitsplitsingen naar leeftijdsgroep (tot 20 jaar, 21 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) weergegeven. In deze tabellen zijn de gegevens over 2018 en 1 januari 2019 geactualiseerd.

1. Bevolkingsprognose 2018 – samenvatting stadsniveau

2. Bevolkingsprognose 2018 – bevolking op wijkniveau

3. Bevolkingsprognose 2018 – bevolking naar leeftijd op stadsniveau

4. Bevolkingsprognose 2018 – bevolking naar leeftijd op kernniveau

5. Bevolkingsprognose 2018 – bevolking naar leeftijd op wijkniveau

6. Bevolkingsprognose 2018 – technische toelichting