Direct naar paginainhoud

Cultuur in Almere 2020

Cultuurparticipatie van Almeerders

Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij. Cultuur kan niet zonder participatie. Dat is de reden waarom er elke drie jaar een enquête onder de bevolking van Almere wordt uitgezet waarin wordt gevraagd naar de cultuurdeelname van de Almeerders. Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2020. Als aan de respondenten is gevraagd naar welke culturele voorstellingen ze hebben bezocht en welke culturele activiteiten ze hebben ondernomen gaat het over hun gedrag in de afgelopen twaalf maanden. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze enquête.