Direct naar paginainhoud

Lokale Staat van het onderwijs 2017/2018

Deze Lokale Staat geeft een overzicht van basisinformatie over het onderwijs in Almere over het schooljaar 2017/2018.

De informatie in deze Lokale Staat van het Onderwijs is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen; 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder, die in grote lijnen drie fasen in een onderwijsloopbaan (kunnen) omspannen: de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs, en het middelbaar en/of hoger onderwijs.

Deze leeftijdsgroepen staan ook centraal binnen de huidig geldende Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019. Naast deze leeftijdsgroepen zijn er binnen deze LEA 2015-2019 drie programmalijnen vastgelegd:

  • het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
  • het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen
  • kwalitatief goed (onderwijs-) aanbod

Lerarentekort Almere raming 2019-2024