Direct naar paginainhoud

De Sociale Atlas van Almere

De Sociale Atlas van Almere bevat een groot aantal gegevens over de stad, de stadsdelen en de wijken op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. De onderwerpen in de atlas zijn geordend in vijf hoofdthema's: bevolkingsopbouw, woninggegevens, sociale gegevens, woonomgeving en economie. Een zesde hoofdstuk bevat de wijkprofielen voor woonwijken en bedrijvengebieden.

De Sociale Atlas is niet meer op papier verkrijgbaar, maar wel digitaal in pdf- en/of Excelformaat. De pdf-versie omvat alle hoofdstukken en een aantal aanvullende grafieken en kaarten. De Excelversie wordt per hoofdstuk aangeboden en bevat alleen tabellen.

We werken voortdurend aan het actualiseren van de gegevens van de Sociale Atlas. Zodra een hoofdstuk is geactualiseerd, zal dat als Excelbestand worden aangeboden.

De gegevens in de losse hoofdstukken kunnen actueler zijn dan de laatst gepubliceerde pdf-versie!

Meer feiten en cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig de belangrijkste cijfers over wijken en buurten van Almere. De cijfers van de afgelopen vier jaar hebben wij samengevoegd in een Excelbestand met kerncijfers wijken en buurten Almere 2014-2018. Voor de cijfers over 2018 is ook een toelichting beschikbaar.

Zie ook de website opendata.cbs.nl voor meer gegevens over stadsdelen en wijken en buurten van Almere en andere gemeenten in Nederland.

Eerder verschenen

De volgende eerdere jaargangen van de Sociale Atlas zijn beschikbaar als Pdf-bestand: